Stockholm

Karlavägen 40 • info@edwardpartners.se • 08 - 22 80 80

Edward Melki
Grundare / Fastighetsmäklare

edward.melki@edwardpartners.se
070 480 11 71

Läs mer

Christian Melki
Partner / Fastighetsmäklare

christian.melki@edwardpartners.se
073 990 14 83

Läs mer

Oskar Vilgotsson
Fastighetsmäklare

oskar.vilgotsson@edwardpartners.se
073 365 50 60

Läs mer

Alexandra Zaitseva
Fastighetsmäklare

alexandra.zaitseva@edwardpartners.se
073 500 44 35

Läs mer

Gökay Akyuz
Chief Operating Officer

gokay.akyuz@edwardpartners.se
072-973 35 33

Läs mer

Marbella

C.C. Tembo, Bloque B, Local 1 • info@edwardpartners.es • +34 673 246 836